80th Birthday celebrations of Dr. Vasanthi Devi

80th Birthday celebrations of Dr. Vasanthi Devi
Venue – Office of AID India, Royapettah, Chennai
Date – 11th November 2018, Sunday